Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γαλλιικής έκδοσης του έργου "Discriminations sociales et droits universels, itinéraires en psychologie sociale" / Παπαστάμου, Στάμος [Μεταφραστής]