Παπαϊωάννου, Σταύρος [Συγγραφέας]. Μαθηματικά Ι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο θα περιέχει το σύνολο των ενοτήτων των Μαθηματικών που διδάσκονται στο Α εξάμηνο των τμημάτων των Πολιτικών Μηχανικών σε ΤΕΙ (κυρίως) και Πολυτεχνικές Σχολές (Γραμμική Άλγεβρα - Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής - Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός - Εφαρμογές στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού).
   Θα προσπαθεί να διαπραγματευθεί το αντικείμενο αυτό με έναν τρόπο που θα είναι έντονα διδακτικός, προσανατολισμένος στις ανάγκες των τμημάτων αυτών, προσπαθώντας να αναδείξει κυρίως το μέρος της ανάλυσης του εκάστοτε εξεταζόμενου αντικειμένου, αποφεύγοντας (όπου αυτό είναι δυνατό) την αξιωματική θεμελίωση και τις αποδείξεις που δεν κρίνονται απαραίτητες. Αντίθετα θα ρίχνει το βάρος του στην κατανόηση των αντικειμένων αυτών με την διαρκή αναφορά σε ζητήματα που έχουν ήδη πολλές φορές αντιμετωπίσει οι φοιτητές αυτού του εξαμήνου.
   Άλλωστε τα Μαθηματικά αυτού του επιπέδου συνήθως αντιστοιχούν σε βασικές έννοιες της καθημερινότητας (μετακίνηση, ταχύτητα, μέση ταχύτητα, κλίση, άθροιση κλπ).

   Κάλλιπος