Αρετουλάκης, Εμμανουήλ [Συγγραφέας]. Terrorism and literariness

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Αγγλικά
  • Το σύγγραμμα θα είναι γραμμένο στην Αγγλική Γλώσσα και θα ερευνά το φαινόμενο της τρομοκρατίας καθώς και εκφάνσεις αυτού μέσα από την μελέτη κειμένων λογοτεχνικών, φιλοσοφικών, και πολιτικών που γράφτηκαν κατά τον εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα. Μια σημαντική πτυχή του βιβλίου είναι η διερεύνηση της σχέσης της λογοτεχνίας και του λογοτεχνικού λόγου γενικότερα, ως αισθητικά και πολιτικο/ρητορικά εργαλεία, με την έννοια της τρομοκρατίας.

   Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής, τίθενται ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση της αισθητικής με την τρομοκρατία, όπως για παράδειγμα το αν η τρομοκρατία μπορεί να ειδωθεί μέσω της λογοτεχνικής σκοπιάς (ή και ώς λογοτεχνία). Επίσης θα διερευνηθεί ο ρόλος της αισθητικής στην μεθόδευση τρομοκρατικών ενεργειών και στην αναπαράσταση του τρομοκράτη και των τρομοκρατικών ομάδων. Η αισθητική συνιστά πολιτική πράξη ή έκφραση στην τρομοκρατία; Ποιος ο ρόλος των ΜΜΕ στο θέμα της τρομοκρατίας; Οι τρομοκρατικές ομάδες έχουν λογοτεχνικό και φιλοσοφικό λόγο, και πως συνδέονται αυτά με την "πολιτική" της βίας;

   Σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι το αν μια υπεύθυνη στάση απέναντι σε τέτοιες ακραίες μορφές βίας αποκλείει τον αισθητικό και λογοτεχνικό λόγο. Επίσης θα διερευνηθεί η σχέση της τέχνης με την τρομοκρατία και το κατά πόσο η πρώτη εμπεριέχει στοιχεία που παραπέμπουν (έστω και μεταφορικά) στη δεύτερη, και το αντίστροφο. Θα μελετηθούν σύγχρονοι και παλαιότεροι συγγραφείς που αγγίζουν το θέμα της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, Joseph Conrad, George Orwell, Anthony Burgess, John Updike, Don De Lillo, σε συνδυασμό με φιλοσοφικά κείμενα συγγραφέων του 18ου αιώνα (Kant, Burke), του 20ου και 21ου (Zizek, Lyotard, Baudrillard κ.α), αλλά και μέσα από αναφορές σε πραγματικές τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν σημαδέψει την πορεία του πλανήτη.

   Κάλλιπος