Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά : 29 ΄Ελληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2010

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαστάμου, Στάμος (1952-) | Καφέτσιος, Κωνσταντίνος | Κορδούτης, Παναγιώτης Σ. | Κεσκίνης, Κωνσταντίνος | Μπαρμποπούλου, Δήμητρα | Σακαλάκη, Μαρία | Γαρδικιώτης, Αντώνης | Γκαρή, Αικατερίνη | Αναστασοπούλου, Άννα | Αδαμόπουλος, Γιάννης
 4. Παπαστάμου, Στάμος (1952-) | Παυλόπουλος, Βασίλης Γ. | Προδρομίτης, Γεράσιμος Π.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Στάμος Παπαστάμου, Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Παναγιώτης Σ. Κορδούτης, Κωνσταντίνος Κεσκίνης, Δήμητρα Μπαρμποπούλου, Μαρία Σακαλάκη, Αντώνης Γαρδικιώτης, Αικατερίνη Γκαρή, Άννα Αναστασοπούλου, Γιάννης Αδαμόπουλος, Βασίλης Παυλόπουλος, Παναγιώτης Κακαλέτρης, Αναστασία - Βαλεντίνη Ρήγα, Άννα Μαντόγλου, Αναστασία Μελίστα, Μαρίνα Ντάλλα, Μαρία Δικαίου, Ευαγγελία Φίγγου, Αφροδίτη Μπάκα, Αγγελική Κωνσταντινοπούλου, Ξένια Χρυσοχόου, Τηλέμαχος Ιατρίδης, Κωνσταντίνα Βασιλείου, Μυρτώ - Παρασκευή Κάκκου, Γεράσιμος Προδρομίτης, επιμέλεια Στάμος Παπαστάμου, Γεράσιμος Προδρομίτης, Βασίλης Παυλόπουλος
 7. Αθήνα: Πεδίο, 2010
 8. 807 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Κοινωνική ψυχολογία : Στάμος Παπαστάμου
 10. 9789609405676
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ Α'
   Προς μια "μαχόμενη" κοινωνική ψυχολογία
   1. Προς μια "μαχόμενη" κοινωνική ψυχολογία
   Σ. Παπαστάμου
   ΜΕΡΟΣ Β'
   Διυποκειμενικές δυναμικές και συμπεριφορικές εκφάνσεις
   1. Το συναίσθημα στην κοινωνική διάδραση: εξετάζοντας τη διαλεκτική σχέση ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών παραγόντων
   Κ. Καφέτσιος
   2. Επιζήτηση εγγύτητας στη στενή διαπροσωπική σχέση και υπονόμευση της αυτοπροστασίας της υγείας κατά τις σεξουαλικές επαφές
   Π. Σ. Κορδούτης, Κ. Κεσκίνης, Δ. Μπαρμποπούλου
   3. Αυτονομία, εσωτερικότητα και ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ως παράγοντες συνεργατικότητας
   Μ. Σακαλάκη
   4. Αντίληψη του τρίτου προσώπου και κοινωνική επιρροή: η πρόσληψη της πλειοψηφικής και μειονοτικής επιρροής
   Α. Γαρδικιώτης
   5. Οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας, διπλού και μονού εισοδήματος στην Ελλάδα: ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά
   Α. Γκαρή
   6.Οργανωσιακή δημιουργικότητα: η διαλεκτική σχέση οργανωσιακής πρόσληψης, δημιουργικού παράγωγου
   και οργανωσιακού υποκειμένου
   Α. Αναστασοπούλου
   7. Οι συμπεριφορικές προθέσεις ως ατομική, συλλογική και πολιτισμική διεργασία: βασικοί θεωρητικοί προβληματισμοί
   Γ. Αδαμόπουλος, Β. Παυλόπουλος
   ΜΕΡΟΣ Γ'
   Διακυβεύματα ταυτότητας και διομαδικές συγκρούσεις
   1. Διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα
   Π. Κακαλέτρης, Α.-Β. Ρήγα
   2. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα: Έλληνες και Γερμανοί μιλούν για το παρελθόν τους
   Ά. Μαντόγλου, Α. Μελίστα
   3. Η έρευνα δράσης ως μέσο επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης
   Δ. Σακκά
   4. Πρόσληψη της διάκρισης και διεργασίες επιπολιτισμοποίησης μεταναστών και παλιννοστούντων
   Μ. Ντάλλα
   5. Κοινωνιοψυχολογική έρευνα και ιδεολογία: το παράδειγμα των μειονοτικών ομάδων
   Μ. Δικαίου, Ε. Φίγγου, Α. Μπάκα
   6. "Όχι στην αυλή μου!" ή "περιβαλλοντική πρεσβυωπία"; (Αντι-)στάσεις και πρόσληψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε τοπικό έναντι ευρύτερου επιπέδου αναφοράς
   Α. Κωνσταντινοπούλου, Β. Παυλόπουλος
   7. Ρητορικές κατασκευές της "ελληνικότητας" στον λόγο περί μετανάστευσης: εθνική ταυτότητα και χρόνος
   Ε. Φίγγου
   8. Αναπαραστάσεις του κοινωνικού και του πολιτισμικού στις νοηματοδοτήσεις της κοινής συνύπαρξης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: μια κοινωνιοψυχολογική ανάλυση της αντίθεσης στη μετανάστευση σε ιδεολογικό επίπεδο
   Ξ. Χρυσοχόου
   ΜΕΡΟΣ Δ'
   Νομιμοποιητική λειτουργία της ιδεολογίας
   1. Νομιμοποίηση του συστήματος και ψυχολογική ανάγκη: μια σχέση αμφίβολης νομιμότητας
   Τ. Ιατρίδης, Κ. Βασιλείου
   2. Η κοινωνική ανισότητα ως ουσιαστική διαφορά των κοινωνικών κατηγοριών: μια συμβολή στη μελέτη της ουσιοποίησης
   Μ.-Π. Κόκκου, Ξ. Χρυσοχόου
   3. "Αυτός ο κόσμος δεν είναι δίκαιος;": Προέλευση και επιπτώσεις των πεποιθήσεων περί δικαιοσύνης
   Β. Παυλόπουλος
   4. Διερεύνηση της σχέσης δογματισμού και αυταρχισμού υπό το φως αντίθετων πολιτικών εξτρεμισμών
   Γ. Προδρομίτης
   5. Όψεις συμβολικής νομιμοποίησης και απονομιμοποίησης του κοινωνικού συστήματος
   Σ. Γκουμάτση, Γ. Προδρομίτης, Σ. Παπαστάμου
   6. Αναδεικνύοντας διεργασίες ιδεολογικής αναπαραγωγής: ψευδής συνείδηση και ιδεολογικά διλήμματα
   Ν. Μποζατζής
   7. Νοηματοδοτήσεις της τρομοκρατίας στον λόγο ομάδων εστίασης Ελλήνων και Ευρωπαίων
   Α. Μπάκα, Β. Τρίγκα
   Η μειονοτική διαχρονική συνεκτικότητα συμπεριφοράς ως ανάχωμα στη διαβρωτική επίδραση της ψυχολογιοποίησης
   Ή. Συρίγου, Σ. Παπαστάμου

   Politeianet