Περικλέους Επιτάφιος - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2005

Bibliographic Info

Manifestation
Κακριδής, Φάνης Ι.
108 σελίδες
9608839734
Pericles' funeral oration | L' oraision funebre de Pericles