Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Πεδίο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Mason, Jennifer, (1958-)
 3. Δημητριάδου, Ελένη
 4. Κυριαζή, Νότα
 5. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 6. Αθήνα: Πεδίο, 2011
 7. 324 σελίδες ; 23 εκατοστά
 8. Θεωρία και έρευνα στην κοινωνιολογία : Νότα Κυριαζή
 9. 9789609552301
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [315]-318) και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος -- 1. Εισαγωγή: θέτοντας δύσκολα ερωτήματα που αφορούν την ποιοτική έρευνα -- 2. Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας -- 3. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: παρατήρηση, γραπτό και οπτικό ερευνητικό υλικό -- 5. Δειγματοληψία και επιλογή -- 6. Κατάταξη, οργάνωση και ταξινόμηση ποιοτικών δεδομένων -- 7. Παραγωγή πειστικών αναλύσεων και εξηγήσεων -- 8. Συμπέρασμα: η επαγγελματική άσκηση της ποιοτικής έρευνας -- Βιβλιογραφικές αναφορές -- Ευρετήριο ονομάτων -- Ευρετήριο όρων και θεμάτων.

   Politeianet