Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Πεδίο, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Mason, Jennifer, (1958-)
Δημητριάδου, Ελένη
Κυριαζή, Νότα
Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
Αθήνα: Πεδίο, 2011
324 σελίδες ; 23 εκατοστά
Θεωρία και έρευνα στην κοινωνιολογία : Νότα Κυριαζή
9789609552301
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [315]-318) και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος -- 1. Εισαγωγή: θέτοντας δύσκολα ερωτήματα που αφορούν την ποιοτική έρευνα -- 2. Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας -- 3. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: παρατήρηση, γραπτό και οπτικό ερευνητικό υλικό -- 5. Δειγματοληψία και επιλογή -- 6. Κατάταξη, οργάνωση και ταξινόμηση ποιοτικών δεδομένων -- 7. Παραγωγή πειστικών αναλύσεων και εξηγήσεων -- 8. Συμπέρασμα: η επαγγελματική άσκηση της ποιοτικής έρευνας -- Βιβλιογραφικές αναφορές -- Ευρετήριο ονομάτων -- Ευρετήριο όρων και θεμάτων.

Politeianet