1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πρόεδροι (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Εκλογή (Έννοια)