1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Νομοθετικά σώματα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)