Ρωσία και Βαλκανικοί λαοί 18ος-19ος αιώνας - Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2019

 1. Έκδοση
 2. Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1955-)
 3. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2019
 4. 912 σελίδες ; 21 εκ.
 5. 9789602672839
 6. Ρωσία & Βαλκανικοί λαοί 18ος-19ος αιώνας
 7. Κείμενο στα ελληνικά; παράρτημα στα ρωσικά.
  • ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ΣΛΑΒΟΙ - ΣΛΑΒΟΛΟΓΙΑ
   ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (1853-1856)
   ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (1853-1856)
   ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

   Politeianet