1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καραβάκου, Βασιλική
 4. Αθήνα: Gutenberg, 2019
 5. 275 σελίδες ; 24 εκ.
 6. 9789600120370
 7. LB14.7.K373 2019
  • Πρόλογος
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
   ΗΘΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
   ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ
   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

   Politeianet