Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα : η συνταγματική προστασία των γενετικών δεδομένων - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1999

  1. Έκδοση
  2. Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1999
  4. 212 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 9603014427
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες [197]-212.
    • Συντομογραφίες -- Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Μέρος Α’: Τα ιατρικά δεδομένα ως προστατευόμενο τμήμα της ιδιωτικής ζωής - το συνταγματικό και διεθνές νομικό πλαίσιο -- 1. Το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο -- 2. Το διεθνές νομικό πλαίσιο -- Μέρος Β’: Η συνταγματική προβληματική σχετικά με τα γενετικά δεδομένα -- 1. Η συγκεκριμενοποίηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πεδίο των γενετικών δεδομένων -- 2. Ειδικά θέματα σχετικά με την προστασία των γενετικών δεδομένων -- Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία.