Πολιτισμός και εθνογραφία : από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική - δεύτερη έκδοση. - 2011 - 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
 4. δεύτερη έκδοση
 5. Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
 6. 2011
 7. 2015
 8. 525 σ.
 9. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες
 10. 978-960-164284-0
 11. Εκδόσεις Πατάκη
 12. 306
φωτογραφία εξωφύλλου
  • Πρόλογος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή: η ανθρωπολογία πάντα κριτική και πάντα σε κρίση; Κεφάλαιο 2. Από τον πολιτισμό στους πολιτισμούς Culture εναντίον civilization: έννοιες και περιεχόμενο Το "πνεύμα των ανθρώπων": από τον Herder στον Boas Η sui generis φύση του πολιτισμού: από την αυτονομία στη χρησιμότητα Αναθεωρήσεις και κριτικές Ο "τόπος" (locus) του πολιτισμού Κεφάλαιο 3. Στροφή στη δομή των πολιτισμών: η κρίσιμη καμπή Πολιτισμός και κοινωνία: όροι αντιθετικοί; Ο δομισμός του Levi-Strauss: η πρώτη συμφιλίωση του "πολιτισμικού" με το "κοινωνικό" Η πολιτισμική διάσταση του κοινωνικού: οι νεο-μαρξιστές και η θεωρία της κοινωνικής οργάνωσης Πολιτισμός και λαοί χωρίς ιστορία Κεφάλαιο 4. Ο πολιτισμός ως σύμβολα και κοινά νοήματα Από τη δομή στη διαδικασία Ο πολιτισμός ως νόημα και ερμηνεία Ο πολιτισμός ως επινόηση και μεταφορά: η "τροπικότητα" του πολιτισμού Κεφάλαιο 5. Από το νόημα στην αμφισβήτηση Η κρίση της δομής και η επιστροφή του "δρώντoς υποκειμένου" Δομή και ιστορία: η συμφιλίωση του πολιτισμού με τη δομή Ο πολιτισμός ως πολιτική Κεφάλαιο 6. Πολιτισμός και ετερότητα. Καταργώντας τα πολιτισμικά σύνορα; Το ζήτημα της αναγνώρισης και της εκπροσώπησης: η πολιτική των ταυτοτήτων Ο πολιτισμός και οι στρατηγικές της αντίστασης Πολιτισμός και συναισθήματα Πολιτισμός, γλώσσα, λόγος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 7. Εθνογραφία και πολιτισμική γνώση "Εθνογραφία", "εθνολογία", "ανθρωπολογία": σε αναζήτηση μεθόδου Η επιτόπια έρευνα ως τρόπος γνώσης των "άλλων" πολιτισμών Κεφάλαιο 8. Συμμετοχική παρατήρηση και θεωρητικά ζητήματα Το "οξύμωρο" της συμμετοχικής παρατήρησης και άλλα διλήμματα Η θετικιστική προσέγγιση Το ερμηνευτικό "παράδειγμα" Το τέλος της εθνογραφίας; Κεφάλαιο 9. "Από τη σκοπιά του ιθαγενούς": η εθνογραφία ως ερευνητική διαδικασία Η αμερικανική σχολή πολιτισμικής ανθρωπολογίας Η βρετανική σχολή κοινωνικής ανθρωπολογίας και η καθιέρωση της "επιστημονικής" εθνογραφίας Η γαλλική σχολή εθνολογίας Κεφάλαιο 10. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική "Γράφοντας τον πολιτισμό": η εθνογραφία ως κείμενο Ερμηνεύοντας τον πολιτισμό: πυκνή περιγραφή Διάλογος και αναστοχαστική εθνογραφία Η εθνογραφία ως αναπαράσταση: διαβάζοντας τον πολιτισμό Κεφάλαιο 11. Τα μετά τον πολιτισμό και την κριτική της εθνογραφίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Επιλεγμένοι όροι Χαρτογραφική απεικόνιση ανθρωπολογικών και εθνογραφικών ερευνών Παγκόσμιος χάρτης πολιτισμών (οδηγός) Χάρτης 1. Ελλάδα-Κύπρος Χάρτης 2. Ευρώπη Χάρτης 3. Ασία Χάρτης 4. Ωκεανία - Νήσοι Ειρηνικού Χάρτης 5. Βόρειος - Κεντρική Αμερική Χάρτης 6. Νότιος Αμερική Χάρτης 7. Αφρική Βιβλιογραφία Ευρετήριο κύριων ονομάτων Ευρετήριο εννοιών Φυλές που αναφέρονται στον τόμο
  • Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί τις περιπέτειες και τους µετασχηµατισµούς δύο βασικών εννοιών της ανθρωπολογίας: του πολιτισµού και της εθνογραφίας, εννοιών που η αµφισβήτησή τους έχει οδηγήσει την ανθρωπολογία σε κρίσιµη καµπή. Και φαίνεται ότι τα πιθανά µονοπάτια εξόδου από την κρίση θα χαραχθούν αναγκαστικά µέσα από τις δύο αυτές έννοιες, καθώς αυτές διευρύνονται και µεταβάλλονται συνεχώς για να συλλάβουν όσο το δυνατόν πιστότερα και ακριβέστερα την κοινωνική πραγµατικότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σκιαγραφείται ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια πολιτισµός συνοµιλεί µε την έννοια κοινωνία και πώς, µέσα από τον διάλογο αυτό, προκύπτουν νέες έννοιες/εργαλεία, όπως πρακτική, λόγος, δύναµη και εξουσία, που επιδρούν άµεσα στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η εθνογραφία τόσο ως ερευνητική διαδικασία και µέθοδος όσο και ως τρόπος γραφής. Έτσι, η σχολή της αµερικανικής πολιτισµικής ανθρωπολογίας ανταµώνει µε τη βρετανική σχολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας, και οι δύο µαζί συνοµιλούν µε βάση τα στοιχεία που προσφέρει στη συζήτηση αυτή η γαλλική σχολή της εθνολογίας. Το αποτέλεσµα του διαλόγου και των ζυµώσεων αυτών είναι µια αναθεωρηµένη πλέον, πλουραλιστική, ενιαία, πλατιά, κριτική και αναστοχαστική ανθρωπολογία.