Μικροοικονομική Τόμος Α΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1990

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Χαχολιάδης, Μιλτιάδης (1937-)
 4. Κορκοτσίδης, Αναστάσιος Σ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Miltiades Chacholiades ; μετάφραση Αναστάσιος Σ. Κορκοτσίδης.
 7. Αθήνα: Κριτική, 1990
 8. 632 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 10. 9602180137
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην σύγχρονη μικροοικονομική θεωρία. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη με απλό, ακριβή και σύγχρονο τρόπο εκείνων των εργαλείων και των αρχών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Πιστεύοντας ότι η μελέτη προβλημάτων με την βοήθεια γραφικών παραστάσεων αναπτύσσει την διαίσθηση, χρησιμοποιούνται συχνά στο κείμενο ρηματικές, διαγραμματικές προσεγγίσεις και αποφεύγεται η υπερβολική χρήση μαθηματικών. Όλα τα επιχειρήματα και οι ερμηνείες είναι δυνατό να κατανοηθούν από σπουδαστές οι οποίοι γνωρίζουν μόνο την ύλη που διδάσκεται σε μαθήματα εισαγωγής στην μικροοικονομική. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

   Politeianet