Βρέλλης, Σπυρίδων Βλ.

 1. Πρόσωπο
 2. 1943
 3. Καθηγητής πανεπιστημίου
 4. Διεθνές δίκαιο
 5. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Φωτογραφία προσώπου
  • Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου από το 2008.

   Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Σπούδασε στην Αθήνα, το Παρίσι και το Freiburg i.Br. και έλαβε πτυχία Νομικής (1965) και διδακτορικό δίπλωμα (1972) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   Βοηθός (1967), επιμελητής (1975) και υφηγητής (1979) στην έδρα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της Νομικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. επίκουρος καθηγητής (1983), αναπληρωτής καθηγητής (1986) και τακτικός καθηγητής (1990), θέση την οποία διατηρεί έως σήμερα. 

   Έχει διδάξει και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά και μη (Παρίσι, Βιέννη, Βουδαπέστη, Λευκωσία, Σόφια, Στρασβούργο κ.ά.), καθώς και στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.

   Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, συνεργαζόμενο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, εκτελεστικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Νομικών και μέλος σε διάφορες άλλες ενώσεις.  

   Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Δικαίου (UNIDROIT), στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL) και στη Διεθνή Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως.

   Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου