Μακροοικονομική Β΄ τόμος - Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Abel, Andrew B. (1952-) | Bernanke, Ben S. (1953-) | Croushore, Dean Darrell (1956-)
 4. Λαντούρης, Γιάννης
 5. Μίνογλου, Μάγγη
 6. Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση
 7. Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, Daniel Croushore ; μετάφραση Γιάννης Λαντούρης ; επιμέλεια Μάγγη Μίνογλου.
 8. Αθήνα: Κριτική, 2010
 9. 648 σελίδες ; 25 εκατοστά
 10. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 11. 9789602186565
Εξώφυλλο έκδοσης
  • μέρος 3

   οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική

   κεφάλαιο 8 : οικονομικοί κύκλοι

   κεφάλαιο 9 : το υπόδειγμα is- lm/ad-as: ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης

   κεφαλαίο 10 : κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων η μακροοικονομική θεωρία της εκκαθάρισης των αγορων

   κεφαλαίο 11 : κεινσιανισμος : η μακροοικονομική θεωρία της ακαμψίας των μισθών και των τιμών

   μέρος 4

   μακροοικονομική πολιτική: το περιβάλλον και οι θεσμοί της

   κεφαλαιο 12 : ανεργία και πληθωρισμός

   κεφαλαιο 13 : συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία

   κεφάλαιο 14 : η νομισματική πολιτική και η κεντρική τράπεζα

   κεφάλαιο 15 : οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότηση τους

   παράρτημα α: μερικά χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία

   γλωσσάρι

   Politeianet