Πειραματικοί σχεδιασμοί και στατιστικές εφαρμογές στην ψυχολογία / Καρκατζούνης, Λουκάς [Μεταφραστής]