1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Homburg, Stefan (1961-) | Felderer, Bernhard (1941-)
 4. Κυπριανίδης, Τάσος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 1991
 7. [392] σελίδες : σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602180404
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ορισμός των μεταβλητών -- Μέρος πρώτο: Θεμελιακά ζητήματα -- Κεφάλαιο I: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις -- Κεφάλαιο II: Ιστορική επισκόπηση -- Κεφάλαιο III: Λογιστική του εθνικού εισοδήματος -- Μέρος δεύτερο: Μακροοικονομική -- Κεφάλαιο IV: Η κλασική θεωρία -- Κεφάλαιο V: Η κεϋνσιανή θεωρία -- Κεφάλαιο VI: Πολιτικά συνεπαγόμενα: μια σύγκριση -- Μέρος τρίτο: Νέα μακροοικονομική -- Κεφάλαιο VII: Το φαινόμενο πραγματικών διαθεσίμων -- Κεφάλαιο VIII: Η θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου -- Κεφάλαιο IX: Μονεταρισμός -- Κεφάλαιο X: Νέα κλασική οικονομική -- Κεφάλαιο XI: Νεοκεϋνσιανή θεωρία -- Μαθηματικό παράρτημα: εισαγωγή -- 1. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής -- 2. Γραμμική άλγεβρα -- 3. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών -- 4. Πεπλεγμένες συναρτήσεις -- 5. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις – Βιβλιογραφία

   Politeianet