Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων: Β΄ τόμος

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
Τόμος Β
AMELib
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
7.77 MB
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  • Τόμος Β
  • Το αρχείο pdf δεν είναι αναγνώσιμο από το πρόγραμμα ανάγνωσης NVDA.
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.