1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. PDF
 3. AMELib
 4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 5. Αρχείο σε pdf - Τόμος Α
 6. 11.6 MB
 7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  • Τόμος Α
  • Το αρχείο pdf δεν είναι αναγνώσιμο από το πρόγραμμα ανάγνωσης NVDA.
 8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.