Ολοκληρωμένο μάνατζμεντ : βασικές αρχές για σύγχρονες οικονομικές μονάδες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κέφης, Βασίλειος Ν.
 4. Λένου, Φανή
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Βασίλης Ν. Κέφης ; επιμέλεια Φανή Λένου ; [πρόλογος Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα].
 7. Αθήνα: Κριτική, 2005
 8. 249 σελίδες : Εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 9. Business / Management ; 29.
 10. 9789602183946
 11. Περιέχει βιβλιογραφία σελίδες 243-247
Εξώφυλλο έκδοσης
  • aντί προλόγου

   πρόλογος

   κυριότερες συντομογραφίες

   ευρετήριο διαγραμμάτων - πινάκων

   1: επιχείρηση και περιβάλλον

   2: βασικές αρχές του μάνατζμεντ

   3: επιστημονική διοικήσει

   4: προγραμματισμός - λήψη αποφάσεων - προϋπολογισμός

   5: οργάνωση - συντονισμός

   6: ηγεσία

   7: ηγεσία και καινοτομία

   8: στελέχωση

   9: υποκίνηση - παρακίνηση

   10: αναφορά - επικοινωνία

   11: έλεγχος

   12: επιχειρηματική ηθική

   13: διοίκηση αλλαγών

   14: επιχειρηματικότητα

   15: διοίκηση ολικής ποιότητας

   γλωσσάριο κυριοτέρων εννοιών

   βιβλιογραφία

   α. ελληνική

   β. ξένη

                 

                 

   Politeianet