1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Βοτανική