Ελλάδα -- Ιστορία -- Μέχρι το 146 π.Χ. -- Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Μέχρι το 146 π.Χ. (Γεγονός)
    4. Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια) (Έννοια)