1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνιολογία (Έννοια)
    2. Αλληλεπιδράσεις ομάδων (Έννοια)