Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
335 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789602724859
Εξώφυλλο έκδοσης

ΜΕΡΟΣ Α' Συνοπτική παρουσίαση της ύλης του Ποινικού Δικαίου

 

TITΛOΣ Α'

 

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

 

Ι. Κανόνες Δικαίου

 

ΙΙ. Το Ποινικό Δίκαιο

 

III. H Ποινή

 

ΙV. Η αρχή της νομιμότητας (Νullum crimen nulla poena sine lege)

 

V. Η έννοια του εγκλήματος

 

VI. Διακρίσεις εγκλημάτων

 

VIΙ. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος

 

VIII. Λόγοι που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης

 

IX. Ο καταλογισμός (υποκειμενικό στοιχείο του εγκλήματος)

 

X. Το έγκλημα ως πράξη τιμωρητή

 

XI. Ειδικές μορφές εμφάνισης του εγκλήματος

 

ΤΙΤΛΟΣ Β'

 

Ποινική Δικονομία

 

Ι. Ποινικά Δικαστήρια

 

ΙΙ. Πρόσωπα που συμμετέχουν στη Διαδικασία

 

ΙΙΙ. Η Ποινική Διαδικασία

 

ΜΕΡΟΣ B' Κείμενα που αφορούν το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

 

1) Προβληματισμοί γύρω από την έννοια, το περιεχόμενο και την αντιμετώπιση του εγκλήματος

 

2) Εναλλακτικές μορφές απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

 

3) Φτώχεια και δικαιοσύνη

 

4) Η βία στις φυλακές: Υπάρχει δικαίωμα «αυτοάμυνας» για τον κρατούμενο;

 

5) Κοινωνία δίχως όρια; Η νομιμοποίηση του ομαδικού σεξ

 

6) Η ευθύνη της Πολιτείας για συγκεκριμένες περιπτώσεις (σεξουαλικής) κακοποίησης ανηλίκων Η Καναδική δικαστική πρακτική

 

7) Η Κακοποίηση παιδιών σε Ιδρύματα Η Καναδική εμπειρία

 

8) Η αποτυχία φέρνει την ελπίδα για τους νέους παραβατικούς Η Καναδική απάντηση στην Αμερικανική πρόκληση

 

9) Παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων

 

10) Το πρόβλημα των «εντατικών» παραβατικών

 

11) Ιδιωτική ασφάλεια: Προβληματισμοί και επισημάνσεις (2)

 

12) Εξατομίκευση της ποινής

 

13) Πλάνη ως προς τη συναίνεση του θύματος σεξουαλικής επίθεσης

 

14) Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια

 

15) To Ποινικό Δίκαιο και η Εγκληματολογία μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια

 

ΜΕΡΟΣ Γ' Κείμενα που αφορούν την Ποινική Δικονομία

 

1) Η καναδική νομοθεσία για το DNA

 

2) Το δικαίωμα του κατηγορουμένου στην ανακοίνωση των αποδεικτικών στοιχείων

 

3) Η υφ' όρον απόλυση για τους σεξουαλικώς επικίνδυνους εγκληματίες

 

4) Ανασκευή προηγούμενης δήλωσης του θύματος

 

5) Μαρτυρική κατάθεση παιδιού - θύματος σεξουαλικού εγκλήματος

 

6) Κατάθεση θύματος

 

7) Δίκαιη δίκη

 

8) Όρια πληροφόρησης του κοινού

 

9) Οι δράστες ένοπλης ληστείας περιγράφουν το αδίκημα που τέλεσαν

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

 

1) Παρακολούθηση ποινικών δικών

 

2) Γραπτό κρατουμένου φοιτητού στο μάθημα του Γενικού Ποινικού Δικαίου

 

3) Οργανωμένο έγκλημα - Θεωρία και πράξη μέσα από τις βιοαφηγήσεις βαρυποινιτών

 

 

 

 

 

Nomiki bibliothiki