Μαγγανάς, Αντώνης Δ. (1947-) [Συγγραφέας]. Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας

Έργο (αυτοτελές έργο)
2007
Ελληνικά