Μαγγανάς, Αντώνης Δ. (1947-) [Συγγραφέας]. Ιδιαίτερα ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2007
  3. Ελληνικά