1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/epub+zip
    • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.epub
    • epub
  2. 0.6 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  5. Ψηφιακό Βιβλίο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση