Διαφθορά και αντιδιαφθορά - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Λάζος, Γρηγόρης (1954-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Γρηγόρης Λάζος
 6. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005
 7. 246 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9602722835
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 227-246) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος του καθηγητή της Εγκληματολογίας Αντώνη Μαγγανά
   Πρόλογος του συγγραφέα
   Εισαγωγή
   Ορισμός της διαφθοράς: Εξέλιξη, προβλήματα και σημασία
   Η εμμονή στο χρηματισμό, το "στιγμιαίο" της "πράξης", την πόλωση ενεργητικού-παθητικού
   Θεωρήματα, μοντέλα και κατηγοριοποιήσεις της διαφθοράς ως χρηματισμού
   Οι "μακρές" ή "δομικές" μορφές διαφθοράς Ι: Η πώληση υψηλών θέσεων
   Οι "μακρές" ή "δομικές" μορφές διαφθοράς ΙΙ: Κάθετη διαφθορά - Πελατειασμός
   Οι "μακρές" ή "δομικές" μορφές διαφθοράς ΙΙΙ: Οριζόντια διαφθορά - Διαπλοκή
   Αίτια, αποτελέσματα και καταπολέμηση της διαφθοράς
   Η άνοδος του ενδιαφέροντος για τη διαφθορά
   Αντί επιλόγου

   Politeianet