1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε μορφή word
  6. 2.68 MB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
    • Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει στατιστικούς πίνακες. Οι πίνακες αυτοί κατά τη μετατροπή τους σε αναγνώσιμη μορφή για τους εντυποανάπηρους αλλοιώνονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαβαστούν. Για το λόγο αυτό δεν περάστηκαν οι πίνακες στο κεφάλαιο 10.
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.