Παπαστάμου, Στάμος (1952-) [Συγγραφέας]. Κρατική και μη κρατική πολιτική βία