Σαμαρτζή, Σταυρούλα [Συγγραφέας]. Αντίληψη, κατανόηση και κατασκευή του χρόνου: ψυχο-γνωσιακές προσεγγίσεις

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. μονογραφία