Μετάφραση στα ελληνικά της γαλλικής έκδοσης τους έργου "Nouvel enfant du désordre psychosomatique" / Λεωνίδη, Σοφία [Μεταφραστής]