1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Χρήμα (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)