1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2013
  3. Ελληνικά
    • Το έργο αποτελεί μια πρωτότυπη, συνοπτική και διεισδυτική συγκριτική εξέταση των τριών ιστορικών της κλασσικής περιόδου, ήτοι Ηροδότου, Θουκυδίδη και Ξενοφώντα, με προφανή σκοπό την αξιόπιστη προσέγγιση του σημαντικού αυτού κλάδου του πεζού λόγου. Εξετάζονται συγκριτικά όλες οι πτυχές της ιστοριογραφίας, από τη σκοποθεσία των συγγραφέων έως και την παράδοση του κειμένου. Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί για την ανάλυση του ύφους των τριών ιστορικών, τόσο στο επίπεδο της δομής, όσο και στο επίπεδο της γλώσσας, με σκοπό μια βαθύτερη γνώση και μια ασφαλέστερη πρόσληψη των ιδιαιτεροτήτων, όχι μόνο των συγγραφέων αλλά και της εξέλιξης του είδους.

      Ι. Σιδέρης