Βιογραφικά στον Ανδρέα Κάλβο : με αφορμή τα 150 χρόνια από τον θάνατό του - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019

 1. Έκδοση
 2. Ανδρειωμένος, Γιώργος (1964-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019
 5. 144 σελίδες : εικόνες, φωτογραφίες
 6. 9789600808285
  • ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ(1792-1869)
   Συνοπτική θεωρητική συζήτηση: βιογραφία και μελέτη της λογοτεχνίας
   Οι έως σήμερα βιογραφίες του Ανδρέα Κάλβου (φιλολογικές και μυθιστορηματικές)
   Τα ζητούμενα για μια νέα βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου
   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ (1792-2019)
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο