Χριστοδουλίδης, Θεόδωρος Αιμ. (1939-) [Συγγραφέας]. Διπλωματική ιστορία τριών αιώνων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1997
 3. Ελληνικά
  • Ο τόμος αυτός καλύπτει το δεύτερο τμήμα ενός μακρού διπλωματικού οδοιπορικού που αρχίζει στη Βεσφαλία, το 1648, και τερματίζεται στο Πότσδαμ, το 1945. Το πρώτο μέρος του οδοιπορικού αυτού -"Από τη Βεστφαλία στη Βιέννη (1648 - 1815)"- εξιστορείται στο ομώνυμο βιβλίο που εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου το τρίτο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της συγγραφής.
   Είναι προφανές, ότι όπως η πρώτη, έτσι και η δεύτερη αυτή εργασία αποτελεί ένα συνθετικό εγχείρημα, το οποίο επικεντρώνεται στις διακρατικές σχέσεις που αναπτύσσονται και στις θεσμικές εκφάνσεις που σχηματοποιούνται στην περίοδο μεταξύ των δύο μεγάλων διπλωματικών συνόδων, της Βιέννης και των Βερσαλλιών. Των δύο συνδιασκέψεων, στις οποίες η περιοδοποίηση της Ιστορίας έχει προσδώσει το χαρακτήρα αφετηριακού, αλλά συγχρόνως και καταληκτικού χαρακτήρα. Η εξιστόρηση της περιόδου αυτής αρθρώνεται στα διπλωματικά γεγονότα. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις γίνεται αναφορά στις οικονομικές μεταβολές, τις κοινωνικές διεργασίες, τις εσωτερικές εξελίξεις και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν, ενίοτε προσδιοριστικά, στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

   Politeianet