Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση : η θανάσιμη διελκυστίνδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2001

 1. Έκδοση
 2. Καραμπελιάς, Γιώργος (1946-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2001
 5. 268 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. Δοκίμια ; 13.
 7. 9604270699
 8. Βιβλιογραφία: σελιδες 227-236
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Ι. Ισλαμική Ανατολή
   ΙΙ. Ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός
   ΙΙΙ. Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται
   ΙV. Η ανατροπή
   V. Από την αντεπίθεση στη σύνθεση
   VI. Ο πόλεμος των πολιτισμών και η Ελλάδα

   Politeianet