Παπάνης, Ευστράτιος [Συγγραφέας]. Ψυχολογία-κοινωνιολογία της εργασίας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    •