Πρώιμη παρέμβαση : διεπιστημονική θεώρηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2010

  1. Έκδοση
  2. Κορνηλάκη, Αικατερίνη Ν. | Κυπριωτάκη, Μαρία Α. | Μανωλίτσης, Γεώργιος
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Πεδίο, 2010
  5. 334 σελίδες
  6. Προσχολική και σχολική παιδαγωγική : Ευφημία Τάφα
  7. 9789609405645