1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική δομή (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Μάνη (Γεωγραφικό Όνομα)