Μετάφραση στα ελληνικά του "The complete guide to Asperger’s syndrome" / Λυμπεροπούλου, Χαρά [Μεταφραστής]