Ψηφιακό Βιβλίο: Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

  1. Digital-item
  2. DAISY κειμένου
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Συμπιεσμένα αρχεία DAISY σε zip
  6. 2.38 MB
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993