Αγγελάκος, Κώστας [Επιμελητής]. Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2004
  3. Ελληνικά
    • 13 άρθρα πανεπιστημιακών και ενε ενεργεία εκπαιδευτικών που περιστρέφονται γύρω από τους δύο θεματικούς άξονες του τίτλου και προσεγγίζουν με πρωτοποριακό τρόπο το θέμα της διαθεματικότητας προτείνοντας παράλληλα πρακτικές μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

      Μεταίχμιο