Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος [Συγγραφέας]. Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του

  1. Work (Individual)
  2. 2003
  3. Ελληνικά
    • Το εκπαιδευτικό λογισμικό συχνά αποτελεί μέρος του συνολικού διδακτικού υλικού μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να εκπληρώνει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.

      Μεταίχμιο