Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων : ανακάλυψη γνώσης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Κύρκος, Ευστάθιος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ευφυΐα
   2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
   3. Μοντελοποίηση Προβλημάτων
   4. Πολυδιάστατη Ανάλυση και Αποθήκες Δεδομένων
   5. Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων
   6. Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα
   7. Προεπεξεργασία Δεδομένων
   8. Κανόνες Συσχέτισης
   9. Κατηγοριοποίηση
   10. Εναλλακτικές Μέθοδοι και ειδικά θέματα Κατηγοριοποίησης
   11. Ανάλυση Συστάδων
   12. Διαχείριση Έργων Επιχειρηματικής Ευφυΐας
   13. Οδηγός WEKA