1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1944
  4. New York
  5. 1981
  6. Philippines
  7. xxu
  8. Κοινωνική και πολιτιστική ανθρωπολογία
  9. Αγγλική
  10. United States