Εργασία, εργασιακές σχέσεις και πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία - Αθήνα: Gutenberg, 2019

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπακωνσταντίνου, Δόξα Κ.
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2019
  5. 333 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789600120219
  7. Εργασία, εργασιακές σχέσεις & πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
  8. HD7255.P373 2019