Εργασία, εργασιακές σχέσεις και πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία - Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2019

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπακωνσταντίνου, Δόξα Κ.
    1. Αθήνα
    1. Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2019
Εξώφυλλο του έργου