Αποτυχία της αγοράς, αποτυχία της κυβέρνησης, ηγεσία και δημόσια πολιτική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Dollery, Brian
  2. Wallis, Joe (Joe L.)
  1. Στρατής, Αλέξανδρος
  2. Πλυτά, Τίνα
  1. Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ. (1965-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2005
Εξώφυλλο του έργου