Καραμούζης, Πολύκαρπος [Συγγραφέας]. Η κοινωνιολογία της θρησκείας μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Παιδαγωγικών και Κοινωνιολογικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές Θεολογικών Σχολών και Τμημάτων που σχετίζονται με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερα η σχέση του με τις επιστήμες της Αγωγής δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές, αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου να εξοικειωθούν με προσεγγίσεις που σχετίζονται:
   Α) με την Κοινωνιολογία της Θρησκείας ως επιστημονικής μεθόδου μελέτης της θρησκείας
   Β) με θέματα όπως: πολυπολυτισμικότητα, εκκοσμίκευση, θρησκευτικές παραδόσεις, θρησκευτική ελευθερία, δημοκρατικές αντιλήψεις κ.α.
   Γ) Το ρόλο της θρησκείας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και τα νέα σχολικά περιβάλλοντα μάθησης
   Δ) Τη σχέση μεταξύ κοινωνιολογίας – θρησκείας και εκπαίδευσης
   Ε) Την απαίτηση για ένα μάθημα διαθρησκειακής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο
   Στ) Τη δημιουργία των προγραμμάτων σπουδών στη θρησκευτική εκπαίδευση με έμφαση στην ελληνική περίπτωση.

   Κάλλιπος