Εισαγωγή στην πληροφορική : θεωρία και πράξη - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2018

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Evans, Alan | Martin, Kendall | Poatsy, Mary Anne
Μήλιος, Αγαμέμνων
Σταματίου, Γιάννης Κ.
Δεύτερη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2018
667 σελίδες : εικονογράφηση ; 30 εκ.
Μαθαίνω ψηφιακά
9789605862367
Μετάφραση του: Technology in action. 14η έκδοση
Εξώφυλλο του έργου

Με απλή και κατανοητή γλώσσα, το βιβλίο δεν περιορίζεται στις τεχνικές γνώσεις, αλλά εκθέτει τον αναγνώστη σε ρεαλιστικές καταστάσεις που αφορούν τη διαχείριση διλημμάτων και τη διατύπωση επιχειρημάτων γύρω από μη τεχνικά θέματα της επιστήμης της πληροφορικής. Στη 2η ελληνική έκδοση (14η αμερικανική), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Τέσσερα καινούργια κεφάλαια που αφορούν τον προγραμματισμό λογισμικού, τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφορικά συστήματα, θέματα δικτύωσης και ασφάλειας στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και τη λειτουργία του διαδικτύου. Επιπλέον, αναδιοργάνωση και ενημέρωση του περιεχομένου, με εκτεταμένη κάλυψη ζητημάτων ηθικής στην πληροφορική. Ακόμα, νέα διαγράμματα, τα οποία αποτυπώνουν παραστατικά σημαντικά δεδομένα, και νέα σχεδίαση που παρέχει μια πιο ανοιχτή και γραμμική ροή, βελτιώνοντας έτσι την κατανόηση.

Biblionet